Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Doç. Dr. Mehmet Kokoç

İletişim Bilgileri


Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdür Yardımcısı
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurul Üyesi
 • Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurul Üyesi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
 • Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
 • Lisansüstü KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Akademik Özgeçmiş


 • KOKOÇ MEHMET, ILGAZ HALE, AKÇAY ARİF,How Deeply Does Media and Technology Usage Affect the Sustained Attention?, International Journal of Human-Computer Interaction, 2021
 • KOKOÇ MEHMET,KARA MEHMET,A Multiple Study Investigation of the Evaluation Framework for Learning Analytics: Instrument Validation and the Impact on Learner Performance, EDUCATIONAL TECHNOLOGY SOCIETY, 2021, 24, 16 28
 • KOKOÇ MEHMET,The mediating role of attention control in the link between multitasking with social media and academic performances among adolescents, Scandinavian Journal of Psychology, 2021, 62, 493 501
 • KARATAŞ FAİK ÖZGÜR, AKAYGÜN SEVİL, ÇELİK SUAT, KOKOÇ MEHMET, YILMAZ SEVGİ NUR,Challenge Accepted: Experiences of Turkish Faculty Members at the Time of Emergency Remote Teaching, Center for Educational Policy Studies Journal, 2021, 11, 141 163
 • KOKOÇ MEHMET, AKÇAPINAR GÖKHAN, HASNINE MOHAMMAD NEHAL,Unfolding Students’ Online Assignment Submission Behavioral Patterns using Temporal Learning Analytics, EDUCATIONAL TECHNOLOGY SOCIETY, 2021, 24, 223 235
 • KOKOÇ MEHMET,ALTUN ARİF,Effects of learner interaction with learning dashboards on academic performance in an e-learning environment, Behaviour & Information Technology, 2021, 40, 161 175
 • KOKOÇ MEHMET,Açık ve Uzaktan Öğrenmede Esneklik Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2020, 10, 366 385
 • KARADEMİR COŞKUN TUĞRA,ERDOĞDU FUNDA,KOKOÇ MEHMET,Students’ profiles of information seeking behaviors on Facebook: Relations to personality, time management, gender, and facebook use, International Journal of Technology in Education and Science, 2020, 4, 144 159
 • AKÇAPINAR GÖKHAN,KOKOÇ MEHMET,Analyzing the Relationship between Student’s Assignment Submission Behaviors and Course Achievement through Process Mining Analysis, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2020, 11, 386 401
 • KOKOÇ MEHMET, ZAINUDDIN ZAMZAMI,Preface to the special issue on the "COVID-19 and Education", Journal of Pedagogical Research, 2020, 4, 442 443
 • KOKOÇ MEHMET,ILGAZ HALE,ALTUN ARİF,Effects of sustained attention and video lecture types on learning performances, ETRD-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020, 68, 3015 3039
 • KOKOÇ MEHMET,Programlamaya ilişkin ders videolarında öğretim elemanı görüntüsü kullanımının etkileri: Bir göz izleme çalışması, Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 2019, 3, 52 66
 • KOKOÇ MEHMET,Book Review: Measurement in Distance Education, The Turkish Journal of Distance Education, 2019, 20, 200 203
 • KOKOÇ MEHMET,Flexibility in e-Learning: Modelling Its Relation to Behavioral Engagement and Academic Performance, Themes in eLearning, 2019, 12, 1 16
 • ERÜMİT ALİ KÜRŞAT,NABIYEV VASIF,KÖSA TEMEL,KOKOÇ MEHMET,AKSOY AYŞEGÜL,A General Analytical Model for Problem Solving Teaching: BoS, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2019, 10, 476 500
 • ERÜMİT ALİ KÜRŞAT,ÇETİN İSMAİL,KOKOÇ MEHMET,KÖSA TEMEL,NABIYEV VASIF,AYGÜN EMİNE SELİN,Designing a Usability Assessment Process for Adaptive Intelligent Tutoring Systems: A Case Study, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 2019, 10, 141 179
 • KOKOÇ MEHMET,Yükseköğretimde uzaktan eğitim ağırlıklı karma öğrenme modeline geçiş süreci: Pedagojik deneyimlere dayalı bir çözümleme, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019, 16, 648 677
 • KARA MEHMET,ERDOĞDU FATİH,KOKOÇ MEHMET,ÇAĞILTAY KÜRŞAT,Challenges Faced by Adult Learners in Online Distance Education: A Literature Review, Open Praxis, 2019, 11, 5 22
 • ÇAKIROĞLU ÜNAL,KOKOÇ MEHMET,GÖKOĞLU SEYFULLAH,ÖZTÜRK MÜCAHİT,ERDOĞDU FATİH,An Analysis of the Journey of Open and Distance Education: Major Concepts and Cutoff Points in Research Trends, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2019, 20
 • TATLI ZEYNEP,TATLI ÖZGÜR,KOKOÇ MEHMET,Development and Validity of Cyberchondria Tendency Scale, World Journal on Educational Technology: Current Issues, 2019, 11, 1 9
 • ILGAZ HALE,KOKOÇ MEHMET,AKÇAY ARİF,ALTUN ARİF,Üniversite öğrencileri için bilgisayar tabanlı sürdürülebilir dikkat testi norm çalışması, İlköğretim Online, 2019, 18, 1036 1045
 • ÇAKIROĞLU ÜNAL,ERDOĞDU FATİH,KOKOÇ MEHMET,ATABAY MELEK,Students’ preferences in online assessment process: Influences on academic performances, Turkish Online Journal of Distance Education, 2017, 18, 132 132
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,ÇAKIR ÖZLEM,Impact of the educational use of Facebook group on the high school students' proper usage of language, Education and Information Technologies, 2017, 22, 677 695
 • USLUEL YASEMİN,KOKOÇ MEHMET,ÇIRALI SARICA HATİCE,MAZMAN SACİDE GÜZİN,English version of social networks adoption scale: A validation study, Telematics and Informatics, 2016, 33, 484 492
 • ÇAKIROĞLU ÜNAL,KOKOÇ MEHMET,KOL Elvan,TURAN GÜNTEPE EBRU,Exploring teaching programming online through web conferencing system: The lens of activity theory, Educational Technology Society, 2016, 19, 126 139
 • ERDOĞDU FATİH,KOKOÇ MEHMET,Eda Pinal,Şeval Bilgi,Murat Zeynep,Investigation of an online learning environment in terms of usability, Participatory Educational Research, 2015, 3, 55 66
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,ÇOLAK CANAN,YALÇIN YASİN,A case study on online mathematics teaching with pen based technology: Experiences of two instructors, Contemporary Educational Technology, 2015, 6, 319 337
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,ÇOLAK CANAN,YALÇIN YASİN,Using pen based technology in online mathematics course An evaluation study, European Journal of Open, Distance and E-Learning, 2013, 16, 152 164
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,Social networking site usage among university students: Differences of educational level, CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, 2013, 15, 629 644
 • ÇİMER ATİLLA,TİMUÇİN MELİH,KOKOÇ MEHMET,Critical thinking level of biology classroom survey: Ctlobics, The Online Journal of New Horizons in Education, 2013, 3, 15 24
 • BERİGEL MUHAMMET,KOKOÇ MEHMET,KARAL HASAN,Exploring university students level of online learning acceptance, EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2012, 12, 275 288
 • BERİGEL MUHAMMET,KOKOÇ MEHMET,KARAL HASAN,Exploring pre-service teachers level of social networking sites addictive tendencies, EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2012, 12, 215 228
 • KOKOÇ MEHMET,ÖZYER AYŞENUR,ÇİMER ATİLLA,KARAL HASAN,Teachers views on the potential use of online ın-service education and training activities, Turkish Online Journal of Distance Education, 2011, 12, 68 87
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,ŞILBIR LOKMAN,Problems encountered by distance education students in online test module: A case study from the Distance Education Research and Application Center, Karadeniz Technical University, Turkey, US-China Education Review A, 2011, 1, 768 773
 • TATLI ZEYNEP,KOKOÇ MEHMET,KARAL HASAN,Satisfaction state of computer education and instructional technologies students: Karadeniz Technical University Case, İlköğretim Online, 2011, 10, 836 849
 • KIŞLA TARIK,SARSAR FIRAT,ARIKAN YÜKSEL DENİZ,MEŞHUR EMRAH,ŞAHİN MUHİTTİN,KOKOÇ MEHMET,Web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde karşılaşılan problemler, e-Journal of New World Sciences Academy: Education Sciences, 2010, 5, 1 18
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2010, 1, 251 263
 • KOKOÇ MEHMET,HAYIT TOLGA,ERBAY HASAN,An Artificial Intelligence-Supported Mobile Learning Analytics Dashboard for Automated Interventions in Open and Distance Education,IV. International Teacher Education and Accreditation Congress,19.12.2020 21.12.2020, İstanbul, TÜRKİYE, 30.12.2020
 • HAYIT TOLGA,KOKOÇ MEHMET,ERBAY HASAN,Designing an Interactive Flexible E-Learning Platform for in-Video Assessment,IV. International Teacher Education and Accreditation Congress,19.12.2020 21.12.2020, İstanbul, TÜRKİYE, 30.12.2020
 • ÇELİK SERVET,KOKOÇ MEHMET,A course design for developing digital fluency inforeign language teacher candidates,Global Conference on Advances in Education and Research 2020,21.11.2020 22.11.2020, TSURUOKA, JAPONYA, 22.11.2020
 • KOKOÇ MEHMET,Exploring interaction patterns of online learners in terms of polychronic–monochronic tendency,European Conference on Educational Research (ECER 2019),03.09.2019 06.09.2019, Hamburg, ALMANYA, 03.09.2019
 • ÇAKIROĞLU ÜNAL,ATABAY MELEK,KOKOÇ MEHMET,Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin gelişimi: Ders ve ortam temelli bir inceleme,4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education,26.09.2019 28.09.2019, Trabzon, TÜRKİYE, 12.12.2019
 • KOKOÇ MEHMET,ILGAZ HALE,AKÇAY ARİF,ALTUN ARİF,Öğrencilerin Sürdürülebilir Dikkat Düzeyleri ile Medya ve Teknoloji Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019),19.06.2019 22.06.2019, Ankara, TÜRKİYE, 12.07.2019
 • KOKOÇ MEHMET,ILGAZ HALE,ALTUN ARİF,Understanding how video interaction data predicts academic performance: A preliminary study,41st Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology (AECT),23.10.2018 27.10.2018, Kansas City, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 10.11.2018
 • KOKOÇ MEHMET,E-öğrenme ortamlarında öğrenenlerin çevrimiçi etkileşim verilerinin ve akademik performanslarının kişilik tiplerine göre örüntülenmesi,12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018),02.05.2018 04.05.2018, İzmir, TÜRKİYE, 01.07.2018
 • KOKOÇ MEHMET,ALTUN ARİF,E-öğrenme ortamlarında ders videoları: Tasarım ve analitikler çerçevesinde yeni eğilimler,12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018),02.05.2018 04.05.2018, İzmir, TÜRKİYE, 01.07.2018
 • KOKOÇ MEHMET,KOKOÇ MEMNÜNE,E-öğrenme ortamı olarak sosyal medya sitelerinin kullanımı: Ön kabuller, kanıtlar ve öneriler,6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2018),12.09.2018 14.09.2018, Edirne, TÜRKİYE, 12.09.2018
 • ÇAKIROĞLU ÜNAL,KAHYAR SEFA,KOKOÇ MEHMET,Çevrimiçi etkileşimlerin Moodle öğrenme yönetim sistemi bileşenleri çerçevesinde değerlendirilmesi,5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2017),11.10.2017 13.10.2017, İzmir, TÜRKİYE, 24.12.2017
 • KOKOÇ MEHMET,KARAL HASAN,Trabzon turizminde yaşanan sorunların analizi ve eğitsel çözüm önerileri,DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu,23.10.2017 24.10.2017, Trabzon, TÜRKİYE, 17.10.2017
 • HAYIT TOLGA,KOKOÇ MEHMET,Ortaokul öğrencilerinin mobil sosyal ağ uygulamalarını problemli kullanım durumlarına ve akademik performanslarına göre profillenmesi,11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017),24.05.2017 26.05.2017, Malatya, TÜRKİYE, 29.11.2017
 • KOKOÇ MEHMET,HAYIT TOLGA,Çevrimiçi öğrenen davranışlarını raporlayıp görselleştiren hedef yönelimli bir mobil öğrenme paneli tasarımı,11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2017),25.05.2017 27.05.2017, Malatya, TÜRKİYE, 29.11.2017
 • HAYIT TOLGA,KOKOÇ MEHMET,Öğrenme analitikleri aracı olarak tasarlanan bir mobil öğrenme panelinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi,3. International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology (ICDET 2017),24.11.2017 25.11.2017, Antalya, TÜRKİYE, 24.11.2017
 • ERÜMİT ALİ KÜRŞAT,NABIYEV VASIF,KÖSA TEMEL,KOKOÇ MEHMET,AKSOY AYŞEGÜL,Matematik Problemlerinin Çözümü İçin Genel Bir Çözümleme Modelinin Geliştirilmesi,5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2017),11.10.2017 13.10.2017, İzmir, TÜRKİYE, 11.10.2017
 • KOKOÇ MEHMET,ALTUN ARİF,Building a learning experience: What do learners online interaction data imply?,13 International ConferenceCognition and Exploratory Learningin the Digital Age,28.10.2016 30.10.2016, MANNHEIM, ALMANYA, 28.10.2016
 • GÜRCAN FATİH,KOKOÇ MEHMET,Programlama dillerine ilişkin güncel taleplerin ve eğilimlerin belirlenmesi: Bir semantik analiz uygulaması,Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi,01.12.2016 04.12.2016, Antalya, TÜRKİYE, 31.12.2016
 • ERDOĞDU FATİH,KOKOÇ MEHMET,ÇAKIROĞLU ÜNAL,Oyunsallaştırma uygulamalarında öğrencilerin dijital rozet kullanım durumlarının sınıflandırılması,10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2016),16.05.2016 18.05.2016, RİZE, TÜRKİYE, 13.08.2016
 • KOKOÇ MEHMET,ERDOĞDU FATİH,ÇAKIROĞLU ÜNAL,Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi,ERPA International Congresses on Education (ERPA 2016),01.06.2016 05.06.2016, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 01.08.2016
 • ERÜMİT ALİ KÜRŞAT,Nabiyev Vasif,KÖSA TEMEL,KOKOÇ MEHMET,AKSOY AYŞEGÜL,Problem çözme öğretimi için graf teorisi kullanılarak bir model oluşturulması,4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2016),06.10.2016 08.10.2016, Elazığ, TÜRKİYE, 27.12.2016
 • KOKOÇ MEHMET,ALTUN ARİF,Öğrenme sürecini görselleştirmede öğrenme analitiği aracı olarak öğrenme panelleri: Bir sistematik tarama çalışması,4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2016),06.10.2016 08.10.2016, Elazığ, TÜRKİYE, 27.12.2016
 • KARAL HASAN,ÇETİN BÜŞRA,VURAL MELTEM,AYAN FATİH,KOKOÇ MEHMET,Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin yürüttükleri dersin seçmeli veya zorunlu olduğu dönemlere ilişkin mesleki bakış açılarının incelenmesi,3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2015),09.09.2015 11.09.2015, Trabzon, TÜRKİYE, 30.12.2015
 • ÇAKIROĞLU ÜNAL,ERDOĞDU FATİH,KOKOÇ MEHMET,ATABAY MELEK,Öz değerlendirmede ölçüt belirleme ve akademik başarı ilişkisi: MOODLE üzerinde bir uygulama,3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2015),09.09.2015 11.09.2015, Trabzon, TÜRKİYE, 06.09.2015
 • ÇELİKTAŞ MELEK,KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi,3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2015),09.09.2015 11.09.2015, Trabzon, TÜRKİYE, 30.12.2015
 • ERDOĞDU FATİH,KARA MEHMET,KOKOÇ MEHMET,Distance education research trends in thesis and dissertations conducted within Turkish universities in the last decade,II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference,05.11.2015 07.11.2015, Amasya, TÜRKİYE, 01.11.2015
 • KOKOÇ MEHMET,ALTUN ARİF,Flipped öğrenmeye ilişkin sistematik bir alanyazın taraması: Kavramlar ve uygulamalar,International Conference on New Trends in Educational Technology (INTET 2014),14.04.2014 15.04.2014, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 14.04.2014
 • KOKOÇ MEHMET,YILMAZ ERDİ OKAN,YURDUGÜL HALİL,Yükseköğretim öğrencilerinin çevrimiçi ve karma öğrenme ortamlarındaki topluluk hissi algılarının incelenmesi,2. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2014),20.05.2014 22.05.2014, Afyonkarahisar, TÜRKİYE, 20.05.2014
 • GÖK TESLİME,YILMAZ ESRA,KÖMBE SABİRE,KELEŞ ESRA,KOKOÇ MEHMET,Yükseköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitimi benimseme durumları: Nitel bir çalışma,8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2014),18.09.2014 20.09.2014, Edirne, TÜRKİYE, 18.09.2014
 • KARAL HASAN,MOLLAMEHMETOĞLU MEHMET ZÜLKÜF,KOKOÇ MEHMET,Eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin karma mesleki gelişim seminerleri: Bilişim teknolojileri öğretmenleri ile işbirliği süreci,1. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2013),26.06.2013 28.06.2013, Trabzon, TÜRKİYE, 26.06.2013
 • BAHÇEKAPILI EKREM,KOKOÇ MEHMET,TOPÇU CAN,ERGİN SERCAN,ALAGÖZ SELDA,ÇOBAN ŞEYMA,KARAL HASAN,Uzaktan eğitim yoluyla hemşirelik lisans tamamlama eğitimi alan sağlık çalışanlarının uzaktan eğitime ilişkin deneyim ve düşünceleri,7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2013),06.06.2013 08.06.2013, Erzurum, TÜRKİYE, 06.06.2013
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,Lise öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım durumları, amaçları ve algıları,2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE 2013),30.01.2013 01.02.2013, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 30.01.2013
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,MOLLAMEHMETOĞLU MEHMET ZÜLKÜF,ÇAKIR ÖZLEM,BAYRAKTAR ADEM,BAYRAKTAR RUKİYE,İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin mesleki gelişim süreci: Bir karma mesleki gelişim modeli önerisi,2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE 2013),30.01.2013 01.02.2013, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 30.01.2013
 • KOKOÇ MEHMET,ÇİÇEK FİLİZ,Üniversite öğrencileri niçin Facebook kullanmaktan kaçınıyor?,5th International Computer Instructional Technologies Symposium,22.09.2011 24.09.2011, Elazığ, TÜRKİYE, 01.01.2012
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi özyeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi,6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2012),04.10.2012 06.10.2012, Gaziantep, TÜRKİYE, 03.10.2012
 • KARAL HASAN,KANDEMİR BÜLENT,KOKOÇ MEHMET,Okul öncesi döneme yönelik hareket tabanlı öğrenme materyali geliştirme süreci,6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2012),04.10.2012 06.10.2012, Gaziantep, TÜRKİYE, 04.10.2012
 • KARAL HASAN,ÇAKIR ÖZLEM,BAKIR EDA,KOKOÇ MEHMET,Lisansüstü eğitimde öğrenme ortamı olarak sosyal ağ sitesi kullanımı: Facebook örneği,6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2012),04.10.2012 06.10.2012, Gaziantep, TÜRKİYE, 04.10.2012
 • KARAL HASAN,KOKOÇ MEHMET,AYYILDIZ UĞUR,Educational computer games for developing psychomotor ability in children with mild mental impairment,The World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA 2010),29.10.2010 31.10.2010, KAHİRE, MISIR, 26.01.2011
 • ÇOLAK CANAN,KOKOÇ MEHMET,KARAL HASAN,Uzaktan eğitimde akreditasyon,11th International Educational Technology Conference (IETC 2011),25.05.2011 27.05.2011, İstanbul, TÜRKİYE, 20.05.2011
 • KARAL HASAN,ÖZYER AYŞENUR,KOKOÇ MEHMET,Teachers’ and parents’ opinions on the applicability of online teacher parent meeting: Two online parents meeting implementings,The World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA 2010),29.10.2010 31.10.2010, Kahire, MISIR, 26.01.2011
 • KOKOÇ MEHMET,KARAL HASAN,SARAÇ AHMET,GÜÇ GÜLSEN,BAKİ HALİDE NUR,BOGOÇLU BEKİR,Eğitilebilir zihinsel engelli bireylere karmaşık beceri eğitiminde bilgisayar destekli materyalin etkisi,International Conference on New Horizons in Education (INTE 2010),23.06.2010 25.06.2010, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 23.06.2010
 • TATLI ZEYNEP,KOKOÇ MEHMET,Okul öncesi dönemde animasyon destekli etkileşimli yazılımların kullanımı: Ali Babanın Çiftliği,4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2010),24.09.2010 26.09.2010, Konya, TÜRKİYE, 01.12.2010
 • KOKOÇ MEHMET,ŞILBIR LOKMAN,BAHÇEKAPILI EKREM,ÖZDEMİR HASAN,“Mevsimler” konusunda geliştirilen bir eğitsel videoya ilişkin öğrenci görüşleri,4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2010),24.09.2010 26.09.2010, Konya, TÜRKİYE, 01.12.2010
 • KARAL HASAN,ŞILBIR LOKMAN,KOKOÇ MEHMET,The problems encountered by distance education students ın online test module: Sample of Karadeniz Technical University Distance Education Centre,IODL ICEM 2010 Conference,06.10.2010 08.10.2010, Eskişehir, TÜRKİYE, 06.10.2010
 • KOKOÇ MEHMET, KARATAŞ FAİK ÖZGÜR, Proje Geliştirme ve Yönetimi, Yöntem Nasıl Yazılmalıdır?, ISBN:978-625-7582-38-4, S:35 60, Pegem Akademi, 2021
 • ILGAZ HALE,KOKOÇ MEHMET, E-öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler, E-Öğrenmede Etkili Video Ders Tasarımları, ISBN:978-625-7052-70-2, S:1 16, Pegem Akademi, 2020
 • KOKOÇ MEHMET,HAYIT TOLGA, Güncel Öğrenme Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğrenme Analitikleri Panelleri: Tasarım Geliştirme Süreci ve MobilAnalitik Uygulaması, ISBN:9786257880381, S:253 288, Pegem Akademi, 2020
 • KOKOÇ MEHMET, Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri, Kümeleme Analizi ile Yapı Keşfi, ISBN:978-605-170-379-4, S:89 110, Anı Yayıncılık, 2020
 • KOKOÇ MEHMET, Sosyal Bilimlerde İstatistik: Excel ve SPSS Uygulamaları, Diskriminant Analizi, ISBN:978-605-170-326-8, S:259 276, Anı Yayıncılık, 2020
 • KOKOÇ MEHMET,ILGAZ HALE,ALTUN ARİF, Handbook of Research on Fostering Student Engagement with Instructional Technology in Higher Education, Individual cognitive differences and student engagement in video lectures and e-learning environments, ISBN:1799801195, S:78 93, IGI Global, 2020
 • KOKOÇ MEHMET,KARAL HASAN, Handbook of Research on TPACK in the Digital Age, A study on technological pedagogical content knowledge experiences of primary school teachers throughout blended professional development programs, ISBN:1522570012, S:302 327, IGI Global, 2019
 • ALTUN ARİF,KOKOÇ MEHMET, Emerging Trends in Learning Analytics: Leveraging the Power of Education Data, Following the Learners’ Traces: Profiling Learners and Visualizing the Learning Process for Building Better Learning Experiences, ISBN:9789004396616, S:100 121, Brill Sense, 2019
 • KOKOÇ MEHMET, Ölçme Değerlendirmede Web 2.0, Quizizz, ISBN:9786050370027, S:38 59, Pegem Akademi, 2019
 • KOKOÇ MEHMET,ALTUN ARİF, Learning technologies for transforming teaching, learning and assessment at large scale, Building a learning experience: What do learners’s online interaction data imply?, ISBN:978-3-030-15130-0, S:55 70, Springer, 2019
 • TÜZÜN HAKAN,ÇIRALI SARICA HATİCE,MENZİ ÇETİN NİHAL,KOKOÇ MEHMET,SERT Gülşen,ALIR Arman, Online Course Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, The adaptation of a residential course to web-based environment for increasing productivity, ISBN:1522554726, S:586 606, IGI Global Publications, 2018
 • KOKOÇ MEHMET, İnternet ve Ağ Toplumu, Küreselleşen dünyada sosyal medya servisleri, ISBN:9786052414361, S:91 127, Pegem Akademi, 2018
 • KILIÇ ÇAKMAK EBRU,TAŞKIN NECATİ,KOKOÇ MEHMET, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Öğrenme yaklaşımlarının öğretim teknolojileri alanındaki yeri ve önemi, ISBN:978-605-4735-94-5, S:451 468, TOJET – Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017
 • KOKOÇ MEHMET, Kavram Öğretiminde Web 2.0, Edraw Max, ISBN:9786053188209, S:149 174, Pegem Akademi, 2017
 • KOKOÇ MEHMET, Türkiye’xxde İlköğretim Okullarında Bilgi İletişim Teknolojilerinin Durumu Kaynak Taraması - Comenius Bölgesel Ortaklık Programı, ISBN:978-605-149-610-8, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014
 • (2021), (An Analysis of the Journey of Open and Distance Education: Major Concepts and Cutoff Points in Research Trends)
 • (2021), (Students’ preferences in online assessment process: Influences on academic performances)
 • (2021), (The mediating role of attention control in the link between multitasking with social media and academic performances among adolescents)
 • (2021), (Programlamaya ilişkin ders videolarında öğretim elemanı görüntüsü kullanımının etkileri: Bir göz izleme çalışması)
 • (2021), (Web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde karşılaşılan problemler)
 • (2021), (A Multiple Study Investigation of the Evaluation Framework for Learning Analytics: Instrument Validation and the Impact on Learner Performance)
 • (2021), (Flexibility in e-Learning: Modelling Its Relation to Behavioral Engagement and Academic Performance)
 • (2021), (Exploring pre-service teachers level of social networking sites addictive tendencies)
 • (2021), (Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017)
 • (2021), (Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması)
 • (2021), (Flipped öğrenmeye ilişkin sistematik bir alanyazın taraması: Kavramlar ve uygulamalar)
 • (2021), (Teachers’ and parents’ opinions on the applicability of online teacher parent meeting: Two online parents meeting implementings)
 • (2021), (Investigation of an online learning environment in terms of usability)
 • (2021), (Satisfaction state of computer education and instructional technologies students: Karadeniz Technical University Case)
 • (2021), (Challenges Faced by Adult Learners in Online Distance Education: A Literature Review)
 • (2021), (Educational computer games for developing psychomotor ability in children with mild mental impairment)
 • (2021), (Development and Validity of Cyberchondria Tendency Scale)
 • (2021), (Exploring teaching programming online through web conferencing system: The lens of activity theory)
 • (2021), (Ölçme Değerlendirmede Web 2.0)
 • (2021), (Effects of learner interaction with learning dashboards on academic performance in an e-learning environment)
 • (2021), (Effects of sustained attention and video lecture types on learning performances)
 • (2021), (Impact of the educational use of Facebook group on the high school students' proper usage of language)
 • (2021), (Students’ profiles of information seeking behaviors on Facebook: Relations to personality, time management, gender, and facebook use)
 • (2021), (Handbook of Research on Fostering Student Engagement with Instructional Technology in Higher Education)
 • (2021), (Exploring university students level of online learning acceptance)
 • (2021), (Unfolding Students’ Online Assignment Submission Behavioral Patterns using Temporal Learning Analytics)
 • (2021), (A case study on online mathematics teaching with pen based technology: Experiences of two instructors)
 • E-Eğiticiler için Yapay Zeka Destekli Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (37800),25.03.2021
 • Web 2.0 Destekli Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri (Çevrim içi), Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen, (17158),11.03.2021
 • Etkileşimli Değerlendirme Alanı - Eda, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (94625),24.02.2021
 • Bireyselleştirilmiş E-Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve E-Öğrenmede Yeni Eğilimler Semineri, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen, (39500),20.02.2020
 • İngilizce Öğretmen Adaylarına Yönelik Dijital Okur-Yazarlık Eğitimi, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen,,13.12.2019
 • YANGIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DAVRANIŞSAL BECERİLERİN SANAL GERÇEKLİK İLE GELİŞTİRİLMESİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (25300),11.11.2019
 • E-Öğrenme Ortamlarında Ders Videoları Türü ve Öğrenenlerin Dikkat Düzeylerinin Öğrenme Performansı Temelinde Modellenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (75162),1.08.2019
 • Geleneksel Oyun ve Oyuncaklarla Becerilerimizi Geliştiriyoruz, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü,,4.05.2019
 • Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Oyun Tabanlı Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sisteminin Tasarlanması Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (235.159),1.05.2019
 • Robotik Öğretmeyi Öğreniyorum, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen,,11.04.2019
 • Web 2.0 Destekli Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen,,5.04.2019
 • Trabzon Bilim ve Teknoloji Şenliği, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü,,11.10.2018
 • Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler Semineri, Eğitmen, TÜBİTAK Destekli Proje, Eğitmen, (44886),8.09.2018
 • İlköğretim Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Gelişimine Yönelik Karma Hizmet içi Eğitim Programı Tasarımı Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (14955.61),19.06.2013
 • Sel Afetlerinde Kurtarma Ekiplerinin Olay Yeri Yönetim ve Kurtarma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Sanal Gerçeklik Tabanlı Tatbikat Platformu ve Eğitim Programı Geliştirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü
 • Eğitimde Kuram ve Uygulama
 • Computers & Education
 • Open Praxis
 • Eğitim ve Bilim
 • İlköğretim Online (elektronik)
 • EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY
 • Eğitim ve Bilim
 • The International Review of Research in Open and Distributed Learning
 • Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Journal of Instructional Technologies & Teacher Education
 • Güncel Öğrenme Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Editör,
 • E-öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler, Editör,
 • Preface to the special issue on the COVID-19 and Education, Konuk editör,
 • İlköğretim Online, Editör,
 • Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 8.01.2020
 • Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 7.07.2019
 • ”Öğrenme Analitikleri ve Okul Başarısı” konulu Seminer, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 5.07.2019
 • Eğiticilerin Eğitimi, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 5.04.2019
 • Dijital Dünyada Etkili Sosyal Medya Kullanımı: Fırsatlar ve Riskler, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 10.09.2018
 • Yaşanılabilir Bir Trabzon İçin Eğitsel Açıdan Neler Yapılabilir?, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 8.01.2016
 • ITTES 2015, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 11.09.2015
 • EERA Summer School 2015, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 26.06.2015
 • KTÜ Araştırma Projesi Üretme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Eğitimi Etkinliği, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 11.04.2015
 • TS EN ISO/EC 17024:2012 (İç Tetkik Kontrolü Eğitimi), TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 18.11.2014
 • 20 Maddede Makale Neden Reddedilir?, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 20.09.2014
 • TÜBİTAK 2237 destekli ”Tübitak Proje Yazım Eğitimi”, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 21.06.2014
 • İlköğretimde BİT Entegrasyonu, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 9.06.2014
 • Bireysel Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme Semineri (BES 2013), TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 5.07.2013
 • ITTES 2013, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 28.06.2013
 • Research Trends in Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 27.06.2013
 • ARDEB Çağrı Programları Bilgilendirme Günü, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 25.06.2012
 • Bireysel Özellikler ve Öğretimi Bireyselleştirme Semineri (BES 2012), TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 3.02.2012
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eylem Yeterliliği, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, 26.10.2010
 • Yayın Hakemliği, TRABZON ÜNİVERSİTESİ
 • 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme,2019
 • Yayın Teşvik,2019
 • AECT Division of Distance Learning: Journal Article Award,2018
 • Yayın Teşvik,2016
 • TÜBİTAK Yurtdışı Yaz Okulu Katılma Desteği,2015
 • Yayın Teşvik,2013
 • Doğrudan Yurtiçi Doktora Bursu,2012
 • Yayın Teşvik,2012
 • Yayın Teşvik,2012
 • Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu,2010
 • Cognitive Science Society (CSS), Üyelik, 2020
 • Mixed Methods International Research Association, Üyelik, 2013 - 2020
 • The European Distance and E-Learning Network (EDEN), Üyelik, 2012
Menüyü Kapat