Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Doç. Dr. Ayşe Asiltürk

İletişim Bilgileri


Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurul Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI - YÖNETİM VE STRATEJİ
 • Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME
 • Master SEL. ÜN. SOSYAL BİLİMLER ENST. - YÖNETİM ORGANİZASYON
 • Üniversite SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.

Akademik Özgeçmiş


 • ASİLTÜRK AYŞE,Türkiye'de Covid-19 Pandemisinin İşletmelerde Kriz Yönetimi Üzerine Etkileri: 2020 Yılı Araştırmaları Üzerinden Bir Değerlendirme, Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2021, 16, 67 81
 • ASİLTÜRK AYŞE,İşletmelerde Dijital Dönüşüm Yönetiminde Nihai Hedef: Dijital Olgunluk, Alanya Akademik Bakış, 2021, 5, 647 669
 • PINAR Sibel,ASİLTÜRK AYŞE,OCCUPATIONAL RISKS AND JOB STRESS OF HEALTH EMPLOYEES: A RESEARCH IN ARTVIN PROVINCE, Mecmua, 2020, 139 152
 • ASİLTÜRK AYŞE,HÜNKAROĞLU MUSTAFA,Yüksek Potansiyelli İnsan Kaynakları Yönetimi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2020, 4, 242 262
 • ULUSOY MESUT ESAT,ASİLTÜRK AYŞE,ULUSOY EDA,Organizational Commitment in The Banking Sector: A Case of Private Sector Bank in East Blacksea Region, Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, 2, 65 91
 • ASİLTÜRK AYŞE,İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği: İK 4.0, Journal of Awareness, 2018, 3, 527 544
 • KALKAN CUMALİ,KOCABACAK AYŞE,An Analyses and Solution Proposals Toward Social Gender Equality Problems in Business Life at Work Place in Turkey, European Researcher, 2015, 99, 667 683
 • ALPASLAN DANIŞMAN SÜMEYRA,KOCABACAK AYŞE,What is the Envisioned Future of Azerbaijan Companies? The Case of Chamber of Commerce and Industry, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2014, 17, 29 42
 • ŞENDOĞDU ALİ ASLAN,KOCABACAK AYŞE,GÜVEN ŞÜKRÜ,The Relationship between Human Resource Management Practices and Organizational Commitment: A Field Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, 99, 818 827
 • KOCABACAK AYŞE,Yeni Çalışanları İşletmede Tutmanın Yolu Çalışan Oryantasyonu Perakendecilik Sektöründe Çalışan Oryantasyonu ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Çalışma, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 10, 17 35
 • ÖĞÜT ADEM,KOCABACAK AYŞE,DEMİRSEL MUSTAFA TAHİR,The Impact of Data Mining on the Managerial Decision Making Process A Strategic Approach, The Journal of American Academy of Business, 2008, 14, 137 143
 • ÖĞÜT ADEM,KOCABACAK AYŞE,Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2008, 0, 145 170
 • ÖĞÜT ADEM,AKGEMCİ TAHİR,ŞAHİN EMRAH,KOCABACAK AYŞE,İşletmelerde Düşünce Aşamasından Patent Aşamasına Uzanan Süreçte Yenilik Stratejileri ve Buluş Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007, 0, 413 425
 • ASİLTÜRK AYŞE, BAYAR YILMAZ,İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşüm,4.ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ,30.12.2020 , Bursa, TÜRKİYE, 30.12.2020
 • ASİLTÜRK AYŞE,Yeni Bir Liderlik Paradigması: Dijital Çağda Dönüşümcü Liderlik,AVRASYA UNIVERSITYFACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCESINTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES RESEARCHES,10.12.2020 11.12.2020, Trabzon, TÜRKİYE, 11.12.2020
 • ASİLTÜRK AYŞE,A Vital Element For Industry 4.0=Human Resources 4.0,ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance Extended With Social Sciences,28.11.2018 30.11.2018, Aydın, TÜRKİYE, 29.12.2018
 • FİLİZÖZ BERRİN,KOCABACAK AYŞE,Yeşil Dönüşümün İnsan Kaynaklarına Yansımaları: Yeşil Yakalı Çalışanlar ve Yeşil Takımlar,12. Ulusal İşletmecilik Kongresi,02.05.2013 04.05.2013, Muğla, TÜRKİYE, 01.05.2013
 • FİLİZÖZ BERRİN,KOCABACAK AYŞE,İş Güvenliği İkliminden İş Güvenliği Kültürüne : Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Bir Sanayi İşletmesinde İş Güvenliği İklimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma,11. Ulusal İşletmecilik Kongresi,10.05.2012 12.05.2012, Konya, TÜRKİYE, 01.05.2012
 • ERTÜRK EBRU,KOCABACAK AYŞE,Aile İşletmelerinde Kuşaktan Kuşağa Oyunu Nasıl Oynanır?,IV. Yerel Ekonomiler Kongresi,24.05.2012 26.05.2012, Gümüşhane, TÜRKİYE, 01.05.2012
 • ERTÜRK EBRU,KOCABACAK AYŞE,Üçüncü Sektörü Harekete Geçiren Güç: Sosyal Girişimcilik,International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation,21.10.2010 23.10.2010, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2011
 • KOCABACAK AYŞE,ERTÜRK EBRU,Differences Between Female and Male Entrepreneurs: A Comparative Study with Examples From Turkey and the World,2nd International Conference on Small Business and Entrepreneurship / Eastern Mediterranean University,23.02.2011 25.02.2011, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 23.02.2011
 • KOCABACAK AYŞE,ERTÜRK EBRU,Entrepreneurship Education and Training: A Comparative Study with Examples from Universities in Turkey and Some Selected Countries,2nd International Conference on Small Business and Entrepreneurship,23.02.2011 25.02.2011, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 23.02.2011
 • İRAZ RİFAT,KOCABACAK AYŞE,ERTÜRK EBRU,Yeni Bir Girişimcilik Alanı: Türk Mutfağı Franchising,10. Ulusal İşletmecilik Kongresi,05.05.2011 07.05.2011, İzmir, TÜRKİYE, 05.05.2011
 • ÖĞÜT ADEM,KOCABACAK AYŞE,ÖĞÜT EMİNE,The Strategic Importance of Data Mining for Healthcare Services: The Case of E-Transformation Turkey Project,Healthcare Systems, Ergonomics and Patient Safety International Conference (HEPS 2008),25.06.2008 27.06.2008, Strasbourg, FRANSA, 25.06.2008
 • AKGEMCİ TAHİR,DOĞANALP BURCU,YÜCELER AYDAN,KOCABACAK AYŞE,Yükseköğretimin Kariyer Planlama Süreci Üzerindeki Rolüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Konya S.Ü. İİBF Örneği,5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,11.06.2007 13.06.2007, Celalabat, KIRGIZİSTAN, 11.06.2007
 • ÖĞÜT ADEM,PARLAKKAYA RAİF,KOCABACAK AYŞE,The Development of Corporate Performance Management (CPM) With Data Mining Modelling in the Enterprises,The International Conference on Modeling and Simulation,28.08.2006 30.08.2006, Konya, TÜRKİYE, 28.08.2006
 • ÖĞÜT ADEM,GÜLEŞ HASAN KÜRŞAT,KOCABACAK AYŞE,The Utilization of Data Mining As a Strategic Tool in Gaining Competitive Advantage in the Knowledge Society,Knowledge Society, Economy and Education Congress,24.03.2005 26.03.2005, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 24.03.2005
 • ASİLTÜRK AYŞE, ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES, The Role of Top Management and IT Team Interaction on the Success of Cyber Security Strategies, ISBN:978-625-8109-17-7, S:267 286, Duvar Publishing, 2022
 • BAŞARAN İLKNUR, ASİLTÜRK AYŞE, İSMAİLOĞLU TEOMAN, THE ERA OF COVID-19 UNCERTAINTY SPILLOVER EFFECTS OF THE GLOBAL PANDEMIC, HOW DID THE COVID-19 PANDEMIC AFFECT HEALTH WORKERS’ HEALTH? A STUDY ON THE COMPARISON OF PRE- AND POST-TREATMENT SYMPTOMS ON HEALTH WORKERS WITH COVID-19 DISEASE IN TRABZON (TURKEY), ISBN:978-625-8423-99-0, S:75 89, IKSAD PUBLISHING HOUSE, 2022
 • BAYAR YILMAZ, ASİLTÜRK AYŞE, Yönetim ve Organizasyon Çalışmaları, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ, ISBN:9786257401241, S:191 205, Akademisyen Kitabevi, 2021
 • ASİLTÜRK AYŞE, KURAMDAN ARAŞTIRMAYA TÜRKİYE’DE GÖÇ OLGUSU, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖÇÜ: TÜRKİYE MÜLTECİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ, ISBN:9786257566421, S:101 135, Nobel, 2021
 • ASİLTÜRK AYŞE, COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İŞLETMELER, SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNOVASYON YÖNETİMİ VE COVİD-19 PANDEMİSİ, ISBN:978-625-7565-87-5, S:53 81, Ekin Yayınevi, 2021
 • ASİLTÜRK AYŞE, Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Araştırmalar, Dijital Dönüşüm Bağlamında Dijital Liderlik ve Dijital Liderler, ISBN:978‐605‐196‐548‐2, S:203 226, Çizgi Kitabevi, 2020
 • ASİLTÜRK AYŞE, Several Dimensions of Innovation, Technology and Industry 4.0: The Effects of Industry 4.0 Revolution on Several Areas, Is Human Resources Management Ready for Industry 4.0? AnAnalysis on the New Human Resources Paradigm, ISBN:978-3-631-79770-9, S:165 180, Peter Lang, 2019
 • KOCABACAK AYŞE,TOSUN HABİBE, Dünyaca Ünlü İşletmeler İnsan Kaynaklarını Nasıl Yönetiyor?Son Dönem İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, ISBN:978-605-5176-83-9, Eğitim Kitabevi, 2019
 • ASİLTÜRK AYŞE, İnsan Kaynakları Yönetiminde Oryantasyon Eğitiminin Önemi, ISBN:978-3-659-94552-6, Lambert Academic Publishing / OmniScriptum Publishing Group, 2018
 • KOCABACAK AYŞE,FİLİZÖZ BERRİN, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açıklamalı ve Sektörel Veriler Işığında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Çalışan Gençler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği, ISBN:978-975-02-3717-1, S:233 262, Seçkin Yayıncılık, 2016
 • ÇOLAK GÖKHAN,KOCABACAK AYŞE,BİRİNCİ SEDEF, İSG Hocası İş Güvenliği Uzmanlığı Soru Bankası, ISBN:9786055048686, Ekin Basım Yayın, 2014
 • ÖĞÜT ADEM,KOCABACAK AYŞE, Doğru İşe Doğru İnsan İnsan Kaynakları ve Kişilik Tipolojileri, ISBN:978-605-133-518-6, Nobel Yayınevi, 2013
 • ASİLTÜRK AYŞE, ERTÜRK EBRU, Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi, Otel İşletmelerinde Yeniliğin Önemi, ISBN:978-605-5267-07-0, S:1 21, Sidas Medya, 2013
 • DOĞANALP BURCU,KOCABACAK AYŞE,YÜCELER AYDAN, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetimin Farklı Ülke Kültürlerinde Uygulanması, ISBN:978-975-02-1801-9, S:275 296, Seçkin Yayıncılık, 2012
 • KOCABACAK AYŞE, Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Madenciliğinin İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Endüstrisinde Kullanımı, ISBN:978-605-55435-0-1, S:267 294, Gazi Kitabevi, 2010
 • YÜCELER AYDAN,KOCABACAK AYŞE,DOĞANALP BURCU, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Toplantı Sistemleri, ISBN:978-605-55435-0-1, S:317 338, Gazi Kitabevi, 2010
 • ÇELİK ADNAN,YÜCELER AYDAN,KOCABACAK AYŞE, Bilimsel Araştırma Temelinde Yönlendirilmiş Çalışma, Bilimsel Araştırma, Rapor Hazırlama ve Sunum, ISBN:978-605-58046-3-3, S:35 78, Gazi Kitabevi, 2009
 • YÜCELER AYDAN,KOCABACAK AYŞE, Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, İşletmelerde Etik, ISBN:975-889-0514, S:457 482, Eğitim Kitabevi, 2008
 • (2021), (Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları)
 • Kamu Kurumlarında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişim Uygulamaları ve Yönetimi Eğitimi, Eğitmen, BAP, Eğitmen,,6.04.2018
 • Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi, Eğitmen, BAP, Eğitmen,,7.02.2018
 • ”Dezavantajlı Gruplara Yönelik Afet Bilinci Eğiticileri İletişim Becerileri Eğitimi”, Eğitmen, BAP, Eğitmen,,6.05.2017
 • ”Battalgazi Belediyesi İletişim Teknikleri Eğitimi”, Eğitmen, BAP, Eğitmen,,20.01.2017
 • “Bingöl Belediyesi Çalışanlarına Yönelik Kurum Kültürü Ve Çalışanlarda Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi Projesi”, Eğitmen, BAP, Eğitmen,,16.12.2016
 • T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman-Konya 2014-2023 Bölgesel Gelişme Planı, Uzman, BAP, Uzman,,25.12.2014
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açıklamalı ve Sektörel Veriler Işığında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Yardımcı editör,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzman), MEVLANA ÜNİVERSİTESİ, 11.11.2012
 • Hastane çalışanlarının mesleki riskleri ve iş stresi: B grubu hastane örneği, SİBEL PINAR, Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • E-Üniversite (SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ), Eğitmen, Tam Zamanlı, 1.01.2014 - 1.01.2015
Menüyü Kapat