Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Ödül: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Sözlü Bildiri Ödülü

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Perihan ŞİMŞEK, "Evaluation of the effect of lavender oil aromatherapy on the level of anxiety relating to overcrowding in emergency department health care workers" başlıklı sözlü bildirisi ile 04-06 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası VI. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresinde sözlü bildiri ikincilik ödülü almıştır.
Menüyü Kapat