Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Sarıoğlu Kemer

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurul Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENS - HEMŞİRELİK
 • Lisansüstü ATATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
 • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK

Akademik Özgeçmiş


 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ÖZCAN SERPİL,The Dark Side of Technology:Cyberloafing A Turkish Study ofNursing Behavior, International Nursing Review, 2021, 68, 435 570
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, GÖKALP KÜBRA,Determination of The Effects of Innovativeness Levels of The Elderly on Their Psychological Resilience, Perspectives in Psychiatric Care, 2021, 57, 869 874
 • ÖZCAN SERPİL, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Seçiminde Aile Etkisinin Değerlendirilmesi, MAS Journal of Applied Sciences, 2021, 6, 899 908
 • YAYLA AYŞEGÜL, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Etkisi, Journal of Health and Nursing Management/Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2020, 7, 271 279
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, YILDIZ İDRİS,Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Belirlenmesi, Journal of Health and Nursing Management/Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2020, 7, 363 370
 • ÖZKOL KILINÇ KADRİYE, ÇAYLAK ALTUN ESRA, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ÖZTÜRK HAVVA,Factors Affecting The Choice of Profession of 1st Grade Nursing Students, Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences/Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020, 23, 361 368
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ALTUNTAŞ SERAP,Adaptation of the Individual Innovativeness Scale in Nursing Profesion: Turkish Validity Reliability Study, Journal of Education and Research in Nursing, 2017, 14, 52 61
 • ÖZTÜRK HAVVA, BAHÇECİK AYŞE NEFİSE, ÖZÇELİK SEMANUR KUMRAL, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Emotional Labor Levels of Nurse Academicians, Emotional Labor Levels of Nurse Academicians, 2015, 190, 32 38
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, HENDEKCİ AYLA, ERBİL BEYTULLAH,Hemşireler Yenilikçi Lider mi, Çift Yetenekli Lider mi? Öğrencilerin Gözünden Bir Değerlendirme,2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi,22.10.2020 , TÜRKİYE, 24.10.2020
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, KABATAŞ YILDIZ MÜKERREM, ATA GÜLNAZ,Hemşirelik Mesleğinin İmajı: Alandaki Hemşirelerin Gözünden,Gevher Nesibe 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,23.11.2019 24.11.2019, Ankara, TÜRKİYE, 24.11.2019
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, TOPALLI BEYZANUR,Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Bilinç ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi,18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,25.05.2019 27.05.2019, TÜRKİYE, 27.05.2019
 • ÖZCAN SERPİL, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ALAÇAM BURCU,Öğrenci Hemşirelerin Stres İndekserinin Değerlendirilmesi,1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi,20.06.2019 22.06.2019, ERZURUM, TÜRKİYE, 22.06.2019
 • ALAÇAM BURCU, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ÖZCAN SERPİL,Hemşirelerin Profesyonel Benlik Algılarının ve Mesleki Bağlılıklarının Değerlendirilmesi,MAS European Internatİonal Congress On Mathematicsengineering-Natural Medical Sciences-V,02.05.2019 05.05.2019, Erzurum, TÜRKİYE, 05.05.2019
 • KARABULUT NEZİHA, GÜRÇAYIR DİLEK, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik ve Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesi,I. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi,20.06.2019 22.06.2019, ERZURUM, TÜRKİYE, 10.12.2019
 • KABATAŞ YILDIZ MÜKERREM, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Concept of Agism in Nursing,First International Health Sciences Congress,23.11.2017 25.11.2017, Edirne, TÜRKİYE, 23.11.2017
 • CANDAŞ BAHAR, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ÇAYLAK ALTUN ESRA, GÜRSOY AYLA,Turkish Operating Room Nurses’ Experiences Regarding Their Profession: A Qualitative Research,8th EORNA The Colossus of Perioperative Nursing,04.05.2017 07.05.2017, Atina, YUNANİSTAN, 07.05.2017
 • ALTUNTAŞ SERAP, GÖKALP KÜBRA, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Akademisyen Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Hangi Konularda ve Neden Sessiz Kalıyorlar,IV. Uluslar arası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,06.11.2016 09.11.2016, Manisa, TÜRKİYE, 03.09.2016
 • KURT YETER, ÖZKAN ÇİĞDEM GAMZE, BAYRAK BETÜL, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ÖZTÜRK HAVVA,Difficulties Experienced By Nursing Students About Nursing Process and Diagnostics,3rd World Conference On Health Science,28.04.2016 30.04.2016, Kuşadası, TÜRKİYE, 30.04.2016
 • ÖZKOL KILINÇ KADRİYE,ÇAYLAK ESRA,SARIOĞLU AYŞEGÜL,ÖZTÜRK HAVVA,Factors Affecting Choice of Profession of 1st Grade Nursing Students,3rd World Conference On Health Science,28.04.2016 30.04.2016, Kuşadası, TÜRKİYE, 30.04.2016
 • ÖZTÜRK HAVVA,ÇAYLAK ESRA,SARIOĞLU AYŞEGÜL,ÖZKAN ÇİĞDEM GAMZE,Senior Nursing Students’ Levels of Entrepreneurship,3rd World Conference On Health Science,28.04.2016 30.04.2016, Kuşadası, TÜRKİYE, 30.04.2016
 • ÇAYLAK ESRA,SARIOĞLU AYŞEGÜL,KURT YETER,ÖZTÜRK HAVVA,Leadership Levels of Nursing Students,3rd World Conference On Health Science,28.04.2016 30.04.2016, Kuşadası, TÜRKİYE, 30.04.2016
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ALTUNTAŞ SERAP,Nurse Level of Innovativeness,First Annual International Conference on Nursing,04.05.2015 07.05.2015, Atina, YUNANİSTAN, 04.05.2015
 • ÖZTÜRK HAVVA, ÇAYLAK ESRA, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, SÜHEYLA KASIM,The Entrepreneurship Level of Nurses,ENDA-WANS Congress,14.10.2015 17.10.2015, Hannover, ALMANYA, 17.10.2015
 • ALTUNTAŞ SERAP, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, GÖKALP KÜBRA,Organizational Silence Among Nursing Student: A Three-Dimensional Study,ENDA WANS CONGRESS,14.10.2015 17.10.2015, Hannover, ALMANYA, 17.10.2015
 • KABATAŞ YILDIZ MÜKERREM, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ATA GÜLNAZ,Öğretim Elemanlarının Sahip Olduğu Güç Sitilleri,15. Ulusal Hemşirelik Kongresi,10.09.2015 , Erzurum, TÜRKİYE, 10.09.2015
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ÇAYLAK ALTUN ESRA, BAYRAK BETÜL, ÖZTÜRK HAVVA,Hemşirelik Öğrencilerinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Mesleki Algı Düzeyleri,VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi,08.05.2015 , İstanbul, TÜRKİYE, 08.05.2015
 • ÖZKAN ÇİĞDEM GAMZE, KURT YETER, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ÇAYLAK ALTUN ESRA,Hasta Eğitim Sürecinin Yönetilmesinde Hemşirenin Eğitici Rolü,Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1,13.05.2015 , Trabzon, TÜRKİYE, 13.05.2015
 • ÇAYLAK ALTUN ESRA, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Adam'ın: Düşünsel Model ile Bakıma Profesyonel Bakış,Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1,13.05.2015 , Trabzon, TÜRKİYE, 13.05.2015
 • KURT YETER, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, DEMİRBAĞ BİRSEL CANAN,İnsan, Tek Olma ve Çevre Bütünlüğü Yaklaşımında Rogers Kuramı,Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1,13.05.2015 , Trabzon, TÜRKİYE, 13.05.2015
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, ALTUNTAŞ SERAP,Validity and Reliability of Individual Innovation Scale in Nursing,6.Internatıonal Nursing Manegement Conference,27.10.2014 , Bodrum, TÜRKİYE, 27.10.2014
 • ÖZTÜRK HAVVA, ARIK SONER, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Perceptions Regarding the Working Environment of Nurses Working in a Country Hospital,6.Internatıonal Nursing Manegement Conference,27.10.2014 , Bodrum, TÜRKİYE, 27.10.2014
 • ALTUNTAŞ SERAP, ÖZCAN SERPİL, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, BİNGÖL HATİCE,Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Liderlik Düzeyleri,13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,01.05.2014 , Trabzon, TÜRKİYE, 03.05.2014
 • ALTUNTAŞ SERAP, ALAÇAM BURCU, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, İŞÇİ NECMETTİN,Manager Mentor Nurses' Level of Ocupational Professionalism,6.Internatıonal Nursing Manegement Conference,27.10.2014 , Bodrum, TÜRKİYE, 27.10.2014
 • ALTUNTAŞ SERAP, İŞÇİ NECMETTİN, ALAÇAM BURCU, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL,Hemşirelerin Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi,I. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu,05.12.2013 06.12.2013, İstanbul, TÜRKİYE, 06.12.2013
 • ALAÇAM BURCU, ALTUNTAŞ SERAP, İŞÇİ NECMETTİN, SARIOĞLU AYŞEGÜL,Hemşirelerin Hastanelerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları İle İlgili Değerlendirmeleri,14.Ulusal Hemşirelik Kongresi,25.10.2013 27.10.2013, Muğla, TÜRKİYE, 27.10.2013
 • ALTUNTAŞ SERAP,SARIOĞLU AYŞEGÜL,ALAÇAM BURCU,İLHANLI AYŞEGÜL,İKİZ HARUN,Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planları,12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, Konya, TÜRKİYE, 21.04.2013
 • ALTUNTAŞ SERAP, SARIOĞLU AYŞEGÜL, ALAÇAM BURCU, EDA DERELİOĞLU, KESKİN KADİR,Öğrenci Hemşire Gözüyle Akademisyen Hemşirelerin Liderlik Tarzları,12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, Konya, TÜRKİYE, 21.04.2013
 • ALTUNTAŞ SERAP,ALAÇAM BURCU,SARIOĞLU AYŞEGÜL,ASLANTÜRK BERRİN,KÖSE HASAN,ÇELİKKAYA TUĞBA,Hemşirelik Öğrencilerinde Akran Zorbalığı,12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013 21.04.2013, Konya, TÜRKİYE, 21.04.2013
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, İnsan Kaynakları Yönetimi, Afetlerde Zaman Yönetimi, ISBN:978-975-442-980-0, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019
 • SARIOĞLU AYŞEGÜL, İnsan Kaynakları Yönetimi, Afetlerde Ekip Çalışması ve Liderlik, ISBN:978-975-442-980-0, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019
 • ÖZTÜRK HAVVA, ÇAYLAK ALTUN ESRA, SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri, Problemli Çalışanlar: Kurallara Uymayanlar, Marginal Çalışanlar ve Kimyasal Bağımlılığı ya Psikolojik Rahatsızlığı Olanlar., ISBN:978-605-335-347-8, S:596 626, Nobel Tıp Kitabevleri, 2018
 • SARIOĞLU KEMER AYŞEGÜL, BAYRAK BETÜL, DEMİRBAĞ BİRSEL CANAN, Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Sağlığı Koruma ve Geliştirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi, ISBN:978-605-5901-18-9, S:149 183, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, 2016
 • (2021), (The Dark Side of Technology:Cyberloafing A Turkish Study ofNursing Behavior)
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Yaptığı Tıbbi Hata ve Nedenleri Hatalara Yönelik Bir Eğitim ve Tıbbi Hata Tespit Ölçeği Geliştirilme Çalışması, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,1.06.2016
 • Hemşirelik Okullarında Örgütsel Sessizlik: Öğrenci ve Akademisyen Hemşireler Açısından Bir Değerlendirme, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (3000),15.07.2013
 • Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ANABİLİM DALI, 26.10.2019
 • Öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme yaklaşımlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, NEBİ KARACA, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sözel Bildiri 3. Ödülü,2019
 • ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Tam Zamanlı, 1.01.2019 - 1.01.2019
 • YÖNETİCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ, Üyelik, 2019
Menüyü Kapat